Bases per a la participació

INSCRIPCIONS EDICIÓ 06 novembre 22

 • La inscripció per a participar al Mercat, comença el 3 d’ Octubre 2022 i finalitzarà el 27 d’ Octubre del 2022 a las 20.00h. La inscripció en si mateix no és un dret a participar.
 • El mercat el día 6 de Novembre 2022 se celebrarà al Pavelló 1 (cobert; Ctra de Badalona, 57, Sant Fost de Campsentelles).
 • No hi haurà cap quota d’inscripció, és gratuïta . No obstant això: si algú voluntàriament vol dipositar algun producte d’alimentació, preferentment oli i/o bricks de brou s’utilitzarà el banc d’aliments del nostre poble.
 • Sent que hi ha un nombre limitat de parades al Pavelló 1, el repartiment dels llocs, serà per rigorós ordre d’inscripció i confirmació.
 • Si arriba la sol.licitud al nostre correu electrònic després del 27 d’ Octubre a les 20 hores , s’afegeix a una llista d’espera.
 • A la sol·licitud hi haurà de constar el teu nom complet, número de D.N.I., domicili, adreça de correu electrònic i número de mòbil.
 • Sobre el 28 d’ Octubre 2022, contactarem amb les persones que han fet la inscripció per a sol·licitar la confirmació d’assistència. El día 3 de Novembre (vespre/nit) s’ envien tots els detalls del mercat del día 6 i el número de parada asignat.

Enllaç inscripció aquí

CONDICIONS I RECOMANACIONS

 • Per ser un mercat de 2ª mà, no es podran exhibir ni vendre objectes nous i que no s’hagin utilitzat anteriorment
 • No es pot vendre tampoc aliments, animals, material il·lícit o perillós.
 • La zona del mercat s’obrirà als firaires a les 8.30 del matí.
 • Hi haurà una zona d’aparcament prop al lloc (Escuela Joaquim Abril).
 • El mercat s’obrirà al públic en general, a les 10.00 del matí i es tancarà a les 14.00 hores del migdia.
 • Cada paradista tindrà a la seva disposició una taula de 1,80m aproximadament, per a exposar el seu material, i tindrà almenys 1 cadira.
 • No es podrà treure res de mercaderia de les parades, per respecte al visitants i a la resta d’expositors, abans de les 14:00 hores, llavors es donarà el permís per poder arribar amb el vehicle ordenadament, per retirar tot el material sobrant.
 • NETEJA: S’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com del seu entorn. En finalitzar el mercat s’han de recollir selectivament tots els residus i lliurar-los al gestor autoritzat o al servei de recollida municipal de la manera que l’Ajuntament estableix.
 • RESPONSABILITAT: Els participants seran responsables de tot el material emprat i de tots els danys que puguin ocasionar amb la reañització de la seva activitat, responent dels danys que causin a l’Ajuntament o a tercers. L’organització NO es responsabilitza dels possibles danys als materials dels participants deguts a agents meteorològics el día 6 de novembre 2022.
 • L’organització es permet el dret de modificar les bases abans de la celebració del mercat, sempre que s’informen el paradista que te parada. El paradista té el dret d’anul·lar la parada en qualsevol moment i sense despeses. Aquesta comunicacío amb els firaires serà només a través de correu electrònic.
 • El caràcter del mercat és social, i de promoure el reciclatge de materials. En cap cas és una plataforma per a exposar tot allò que es relaciona amb ideologia/política, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual. Si no es compleix, l’organització te el dret de demanar al paradista de retirar el material i fins l’extrem tancar la parada.
 • L’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració del mercat en cas de condicions meteorològiques adverses.

Segur serà una nova oportunitat, per retrobar-nos i gaudir d’un matí ple de cordialitat i profitós per a tothom.