Bases per a la participació

INSCRIPCIONS EDICIÓ 04 juny 23

 • La inscripció per a participar al Mercat, comença ara i finalitzarà el 26 de maig del 2023 a les 20.00h. La inscripció en si mateixa no és un dret a participar.
 • El mercat, el día 4 de juny 2023, se celebrarà a la Plaça de la Vila ( Ajuntament); ctra de Badalona, Sant Fost de Campsentelles).
 • No hi haurà cap quota d’inscripció, és gratuïta . No obstant això: si algú voluntàriament vol fer una donació d’algun producte d’alimentació, preferentment llet s’utilitzarà el banc d’aliments del nostre poble.
 • Tenint en compte que hi ha un nombre limitat de parades, el repartiment dels llocs, serà per rigorós ordre d’inscripció i confirmació.
 • Si arriba la sol.licitud al nostre correu electrònic després del 26 de maig a les 20 hores , s’afegirà a una llista d’espera.
 • A la sol·licitud hi haurà de constar el teu nom complet, número de D.N.I., domicili, adreça de correu electrònic i número de mòbil.
 • Sobre el 27 de maig 2023, contactarem amb les persones que han fet la inscripció per a sol·licitar la confirmació d’assistència. El día 1 de juny (dijous/vespre/nit) s’ envien tots els detalls del mercat del día 4 i el nombre de parada assignada.

Enllaç inscripció aquí OBERTA dia 5 maig 2023

CONDICIONS I RECOMANACIONS

 • Per ser un mercat de 2ª mà, no es podran exhibir ni vendre objectes nous i que no s’hagin utilitzat anteriorment
 • No es pot vendre aliments, animals, material il·lícit o perillós.
 • La zona del mercat s’obrirà als firaires a les 8.30 del matí.
 • Hi haurà una zona d’aparcament prop al lloc .
 • El mercat s’obrirà al públic en general, a les 10.00 del matí i es tancarà a les 14.00 hores del migdia.
 • Cada paradista tindrà a la seva disposició una taula de 1,80m aproximadament, per a exposar el seu material, i tindrà almenys 1 cadira.
 • No es podrà retirar res de mercaderia de les parades, per respecte al visitants i a la resta d’expositors, abans de les 14:00 hores, llavors es donarà el permís per poder arribar amb el vehicle ordenadament, per retirar tot el material sobrant.
 • NETEJA: S’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com del seu entorn. En finalitzar el mercat s’han de recollir selectivament tots els residus i lliurar-los al gestor autoritzat o al servei de recollida municipal de la manera que l’Ajuntament estableix.
 • RESPONSABILITAT: Els participants seran responsables de tot el material emprat i de tots els danys que puguin ocasionar amb la realització de la seva activitat, responent dels danys que causin a l’Ajuntament o a tercers. L’organització NO es responsabilitza dels possibles danys als materials dels participants causats per agents meteorològics el día 4 de juny 2023.
 • L’organització es permet el dret de modificar les bases abans de la celebració del mercat, sempre i quan s’informen el paradista que té parada. El paradista té el dret d’anul·lar la parada en qualsevol moment i sense despeses. Aquesta comunicació amb els firaires serà només a través de correu electrònic.
 • El caràcter del mercat és social, i de promoure el reciclatge de materials. En cap cas és una plataforma per a exposar tot allò que es relaciona amb ideologia/política, religió, creences, origen racial, salut o vida sexual. Si no es compleix, l’organització té el dret de demanar al paradista de retirar el material i fins l’extrem tancar la parada.
 • L’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data de celebració del mercat en cas de condicions meteorològiques adverses.

Segur serà una nova oportunitat, per retrobar-nos i gaudir d’un matí ple de cordialitat i profitós per a tothom.